Tervezés

Építkezni öröm, különösen akkor, ha a lehetőségek és az igények összhangját már a tervezésnél megteremtjük. És nem utolsó sorban megtaláljuk a megfelelő, tervezőt és kivitelezőket.
Az építkezés már a telek kiválasztásakor "megkezdődik". Vásárláskor érdemes tisztában lenni a területre vonatkozó építési előírásokkal, mert ezen adottság meghatározza, hova, milyen és mekkora házat építhetünk.
A terület fekvése, terep és talajviszonyai, közműellátottsága, megközelíthetősége akár jelentősen is befolyásolhatja a kivitelezés költségeit. Érdemes kikérni szakember véleményét vagy saját magunk gondosan eljárni. Mi már az építés ezen fázisában is segítünk.

A tervezés gyakorlati megkezdéséhez feltétlenül szükséges a földhivatali térképmásolat (Földhivatal), a területre vonatkozó beépítési előírások (Illetékes önkormányzat építéshatósági irodája), és a közműellátottság (területileg illetékes szolgáltatók). Épületeink tervezésekor minden alkalommal megtekintjük az építési területet. Ritkán indokolt lehet a tervezést segítő talajmechanikai vizsgálatok elvégeztetése, változó terepviszonyoknál a terület geodéziai felmérése. Az előbbi feladatok elvégzését indokolt esetben az építési hatóság is előre jelezni szokta.


Egyedi terveket készítünk, korábbi alaprajzaink tanulmányozását csak tájékozódásnak ajánljuk. Érdemes írásban egy helyiséglistát készíteni a kívánt alapterületekkel, ebből egyértelművé válnak az igények és a várható alapterület is.

"Már csak a tervezés van hátra":
A tervezési folyamatban szem előtt tartva az igényeket, az előírásokat és a telek adottságait vázlatokat készítünk, melyek közös egyeztetésével kialakul a végleges változat, ahol reményeink szerint az igények, elképzelések és lehetőségek már harmonizálnak.


Engedélyeztetés

(Ezt a bekezdést csak azok olvassák, akik tervük engedélyeztetését saját maguk végeznék.)

Az elkészült dokumentációt (4 példány + kéményseprő példányok) ki kell egészíteni érvényes tulajdoni lappal és hivatalos térképmásolattal, valamint a területileg illetékes közművek elvi nyilatkozataival, (víz, csatorna, gáz, villany), melyekben nyilatkoznak , hogy az adott telek az adott közművekkel ellátott, vagy a lakhatási engedély megszerzéséig ellátható. A tervdokumentáció mellé csatolni kell a kéményseprő nyilatkozatát, melyben arról nyilatkozik, hogy kifogást nem emel a tervezett kémény ellen, ill. milyen kikötésekkel járul hozzá azok megépítéséhez. Azon közműnyilatkozatok ahol a szolgáltató nem igényel tervrajzot (területenként változó), már a tervezés folyamán is beszerezhetők.
A fentiekkel kiegészített tervdokumentációt, az építtetők által aláírva, illetékbélyeggel ellátva kell eljuttatni az engedélyező építési hatósághoz. A terv elkészítése az egyeztetésekkel kb. 1 hónapot vesz igénybe, 2-3 hét a közműnyilatkozatok beszerzése (területfüggő). Az engedélyezési eljárás 1-2 hónap (helyfüggő, az idei évtől a közigazgatási szabályok változása miatt valamennyivel meghosszabbodik), a jogerőre emelkedés 2 hét. A legtöbb esetben azonban ezek az átfutási idők rövidíthetők.

Igény esetén külön díjazás ellenében vállaljuk az engedélyek, közműnyilatkozatok beszerzését is.

Novo Dom' 94 Kft
Szombathely,
Fadrusz János utca 35.
Tel: 94/ 506-191
Webshark